E-Post

 

www.lars-kamel.se

2004-05-11:

Tragedi i kvarteret Gerd

Tidigt på morgonen den 9 maj 2004 började det brinna i de gamla husen i kvarteret Gerd. Två av husen är nu i stort sett totalförstörda. Först trodde man att branden hade börjat i det ena huset och spridit sig till det andra. Efter två dagars undersökningar har dock polisen konstaterat att det förmodligen började brinna i bägge husen ungefär samtidigt. Mordbrand, med andra ord.

Jag är inte förvånad. Jag har räknat med möjligheten att Fulkolossenanhängare skulle frestas att tända eld på husen för att ge mindre bränsle (!) åt argumentet att husen är värda att bevara och inte bör rivas. Dessutom kan ju ungdomar lockas ta sig in i och leka med elden i hus som står tomma. Ett tredje alternativ är att uteliggare har sovit där och slarvat med eld eller cigaretter. Det sistnämnda lär vara uteslutet om slutsatsen att det började brinna på flera ställen samtidigt står sig. Någon naturlig brandorsak är däremot inte trolig. Husen har inte haft hyresgäster på många år och elektricitet och uppvärmning var antagligen avstängda. Hur som helst är det huvudsakligen oansvariga kommunpolitikers fel att husen nu är förstörda. Hade alla kommunalpolitiker i Uppsala de senaste tre decennierna tagit ansvar för sin stad, hade de sett till att husen rustats upp och fyllts med verksamhet och fått brandvarnare.

------------------------------------------------------------

2004-06-09:

Byggnadsnämnden gav rivningslov för de brandskadade husen i kvarteret Gerd den 13 maj. Man påstod att husens kulturhistoriska värde var utplånat, att det inte finns teknisk och ekonomisk möjlighet att bygga upp dem igen från resterna och att de utgör en fara. Inga bevis presenterades för något av påståendena. Visst, jag påstod ovan att husen är i stort sett totalförstörda, men jag är inte längre så övertygad om det. Ytterväggarna står i alla fall kvar. Taken är borta och antagligen är skadorna inuti, där jag inte kan se hur det ser ut, stora. Rivningsbeslutet överklagades till Länsstyrelsen i Uppsala län. Om beslutet att bygga Fulkolossen var olagligt, är det naturligt att i stället rusta upp husen i kvarteret Gerd och återuppföra de brunna husen.

Politikerna gav sig inte så lätt. Den 1/6 beslutade Fastighetsnämnden om skyddsrivning av de brandskadade husen, åter igen med hänvisning till det obevisade påståendena att husen är totalförstörda och utgör en risk. Om de nu utgör en fara, varför dröjde skyddsrivningen tre veckor? I själva verket rensade man redan dagarna efter branden bort allt som kunde vara en fara för allmänheten. Så revs till exempel skorstenarna, som kunde ha rasat.

Redan den 2/6 anlände en grävskopa till kvarteret Gerd och började riva. Det första den började gnaga i var två uthus som inte skadades i branden. Så vadå skyddsrivning av brandskadade hus? Anledning till rivningen av dessa uthus uppgavs vara att grävskopan skulle komma in på gården. Nu ligger de brandskadade husen faktiskt vid Vaksalagatan. Det skulle gå alldeles utmärkt att komma åt att riva husen från gatan, utan att meja ner några uthus på vägen. Ett körfält intill de skadade husen har varit avstängt ända sedan branden. Någon ytterligare avstängning hade inte behövts för att börja riva. Och anledningen till att inleda rivningen just nu verkar påhittad. Det hela liknar ett försök att till varje pris driva igenom beslut som är överklagade och ligger hos regeringen respektive Länsrätten för avgörande.

------------------------------------------------------------

2004-06-29:

De två brandskadade husen samt minst två uthus är nu borta från kvarteret Gerd, sånär som på en brädhög som antagligen kommer att forslas bort inom kort. Jag har insett att påståendet att husen blev totaltförstörda av branden kom från fastighetsnämnden och byggnadsnämnden. Majoriteten av politikerna i dessa två nämnder kommer från de partier som vill bygga Fulkolossen. Vad finns det för anledning att tro på dessa nämnders påståenden vad gäller brandskadade hus i kvarteret Gerd? Nu har de sett till att allt bevismaterial är borta.

Polisen har inte haft någon anledning att ändra uppfattningen att det rörde sig om ett pyromandåd. Någon misstänkt är inte gripen. Få människor hade motiv att bränna ner husen, kanske cirka hundra stycken. Men polisen har förmodligen inte resurser att förhöra alla och undersöka alibin. Det är begripligt. Inga människoliv gick ju till spillo och det finns mer angelägna brott att lösa. De som tände på var i alla fall listiga. De slog till på tvåårsdagen av branden i Saluhallen, vilken är en annan kulturbyggnad i centrala Uppsala. Orsaken till den branden klarlades aldrig, men det är fullt möjligt att det var ett pyromandåd. Till skillnad från husen i kvarteret Gerd blev Saluhallen totalt utbränd. Bara de sotiga tegelväggarna stod kvar. Ändå byggdes den upp igen. Genom att slå till just på tvåårsdagen av den branden, lade pyromanerna i kvarteret Gerd ut ett villospår och fick det att se ut som en galnings verk. Dessutom slog de till tidigt en söndagsmorgon då alla sover och risken är liten att någon råkar se dem. De visste säkert också att byggnadsnämnden skulle ha ordinarie möte fyra dagar efter branden. Om brandkåren lyckades släcka ”för tidigt” skulle byggnadsnämnden ge rivningslov och se till att avsluta förstörelsen.

Jag höll på att glömma att nämna varför pyromandådet troligen inte var ett dåd av ungdomar som ville ha uppmärksamhet. Bränderna anlades i bägge husens trapphus, för att snabbt få fart och sprida sig så fort som möjligt. Den som inte visste vad han (eller hon?) gjorde, kunde själv ha blivit fast i lågorna. Endera var det frågan om personer som visste precis vad de gjorde, eller också hade de väldig tur.
Kontakta webmaster