E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Vindkraften nämns ofta som ett av de miljövänliga alternativ som i längden ska ersätta fossila bränslen och kärnkraft. Nu ska jag berätta varför vindkraft vare sig är miljövänlig eller ett vettigt alternativ till traditionella sätt att producera elektricitet.

Vindkraft producerar alltså elektricitet. Vindkraftverk kan inte vara i drift när det blåser för lite eller för mycket. Det första är ju självklart, för om det inte blåser finns det ju ingen vindkraft där att utvinna. Det andra är inte lika självklart, men om det blåser för mycket så måste man stänga av vindkraftverket för att det helt enkelt inte ska blåsa sönder. Eftersom blåst varierar ganska rejält, blir också vindkraften notoriskt opålitlig. En park med vindkraftverk med en given effekt måste ha reservkraftverk av nästan samma effekt, utifall det plötsligt börjar blåsa för mycket eller för lite. Varför reservkraftverk används och behövs förklarar jag i avsnittet om elektricitet. Dessa reservkraftverk drivs oftast av fossila bränslen, bland annat för att det är enklare att starta ett sådant verk än ett kärnkraftverk och för att elströmmen från vattenkraftverk är i stort sett gratis, så den vill elbolagen lägga ut på nätet och få betalt för. Kraftverk drivna med fossila bränslen går också att bygga stora, så att de ger mycket effekt, och är dessutom det i stort sett enda som går att bygga nu, när kärnkraften avskys av alla politiker i Sverige och vattenkraften är i stort sett så utbyggd som den kan bli. Ersätter vi alla fossilbränslekraftverk med vindkraft, måste alltså nästan alla dessa fossilbränslekraftverk fortsätta att gå för att vara reserver för vindkraftverken. Var är då miljövinsten?

Vindkraftverk dödar fåglar och fladdermöss. Om detta råder inget tvivel. Var man än placerar dem, kommer fåglar och fladdermöss att träffas av propellerbladen och dö. Möjligen kan man undvika det om man lägger vindsnurrorna på så otillgängliga platser att inga högre djur vill vistas där. Men då blir det ju dels problem med underhållet av dem och dels med transporten av elen. El kan inte transporteras utan energiförluster, och ju längre transportsträckor desto större förluster. Hus, flygplan och bilar dödar också stora mängder fåglar och fladdermöss, men kan det vara ett argument för att döda ännu fler genom att bygga stora mängder vindsnurror?

Vindsnurror förfular dessutom landskapet. Det har massor av människor insett efter att ha blivit grannar med dem. Andra har protesterat kraftigt inför planerna på vindkraftsparker i grannskapet. Placeras vindsnurrorna ute till havs, blir problem naturligtvis mindre. För att inte få problem med transporten av elen, måste de lika fullt ligga nära kusten, och då blir det så nära att de syns. Vindsnurror är ju faktiskt höga konstruktioner.

Propellerbladen på vindkraftverk skär genom luften när de är i drift. Detta ger upphov till lågfrekventa tryckvågor i luften. Tryckvågor i luft benämner vi med ett annat namn som ljud. Vilka hälsoeffekter på djur och människor som uppkommer av de lågfrekventa ljuden från vindsnurrorna vet vi inte så mycket om. Jag är osäker på om någon forskning alls har bedrivits på området. Det kanske anses för politiskt okorrekt att undersöka om vindsnurror kan vara miljöproblem?

I de vindstyrkor som vindsnurror klarar, finns det ganska lite energi. Propellerbladen är heller inte särskilt effektiva, och kan heller inte vara särskilt effektiva eftersom naturlagarna sätter stopp för det. Det gör att det behövs oerhört många vindsnurror för att ersätta ett enda konventionellt kraftverk. Många vindsnurror kräver naturligtvis också stor plats. I stället för att koncentrera förfulning och miljöproblemen till ett litet område, innebär alltså vindkraft påverkan på stora områden.

Slutsatsen är att vindkraft inte är ett alternativ till konventionell elproduktion, därför att större delen av de konventionella kraftverken trots det kommer att behövas som reserv för den opålitliga vindkraften. Slutsatsen blir också att vindsnurror medför stora miljöproblem. Det är en ren myt att vindkraft är miljövänlig. För mig är det rent av obegripligt att denna myt har kunnat uppstå. Det borde vara uppenbart att vindkraft i stor skala medför stora miljöproblem. Om inte annat, så lär människor inse det om stora satsningar på vindkraft blir av.