E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Vad är en klimatskeptiker?


Det finns olika definitioner på vad som menas med en klimatskeptiker. Den definition jag gillar bäst är följande:

En klimatskeptiker är en person som anser att människans utsläpp av växthusgaser inte kommer att leda till några katastrofala klimatförändringar.

Tillagt 2010, tre år efter att texten ursprungligen skrevs:

Jag har kommit fram till att vi borde kallas klimathotsskeptiker, inte klimatskeptiker. Det vi är skeptiska till är ju trots allt att det skulle finnas något klimathot till följd av mänsklighetens utsläpp av växthusgaser. Vi är inte skeptiska till att det finns klimat. De som tror att det finns ett klimathot, borde kallas just klimathotstroende. (Slut på tillägg)

En annan definition som skiljer sig med bara ett ord, men ändå är radikalt annorlunda, är följande:

En klimatskeptiker är en person som anser att människans utsläpp av växthusgaser inte kommer att leda till några klimatförändringar.

Jag tycker att det är självklart att om man ökar halten av växthusgaser så kommer det så småningom leder till några klimatförändrigar. Däremot är det långt ifrån självklart att dessa förändringar blir stora eller dåliga.

Som avslutning ger jag en definition som är helt fel, men innehåller en åsikt som ibland brukar pådyvlas klimatskeptiker:

En klimatskeptiker är en person som anser att klimatförändringar inte förekommer.

Inte en enda person anser att klimatförändringar inte förekommer, i alla fall inte på den skeptiska sidan. Tvärtom brukar klimatskeptiker framhålla att klimatförändringar förekommer helt naturligt och att det ingalunda går att utesluta att de senaste 100-150 årens förändringar också har naturliga orsaker. Från anhängarna till teorin att utsläppen av växthusgaser leder till stora och farliga klimatförändringar, kommer ibland uttalande som skulle kunna tyda på att de tror att naturliga klimatförändringar inte förekommer. Uttalande som jag har sett är till exempel: Vi måste stoppa klimatförändringarna och Klimatförändringarna är redan här. Vi människor har (ännu) inga möjligheter att stoppa naturliga klimatförändringar och naturliga klimatförändringar har alltid förekommit, så det är klart att de redan är här. De har varit här i nästan fyra miljarder år. Inga klimatförändringar alls under en period vore verkligen något anmärkningsvärt.

Här kan det dock finnas en orsak än förnekelse av naturliga klimatförändringar. I UNFCC, FN:s klimatkonvention, definieras klimatförändringar som ändringar av klimatet orsakade av människan. Klimatförändringar med naturliga orsaker kallas där klimatvariationer. Det är definitioner som i stort sett ingen annan håller med, inte ens IPCC. Det är minst sagt olyckligt att någon försöker definiera om ett allmänt vedertaget begrepp. För i stort sett alla människor lär klimatförändringar betyda ändringar av klimatet, oavsett orsak. Vi bör strunta i denna konventions försök till omdefinition.

Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.