E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Vad är det perfekta klimatet?

Finns det perfekta klimatet?”, är kanske den fråga som borde ställas först. Svaret på den är att det måste det ju göra, i alla fall om klimatförändringar alltid är något dåligt och oönskat. Då måste det finnas ett perfekt klimat som det är önskvärt att uppnå och sedan inte lämna.

Vad är då detta perfekta klimat? Är det dagens klimat? Klimatet för femtio år sedan? Klimatet för hundra eller hundrafemtio år sedan? Klimatet för tusen år sedan, som kanske var mycket lika dagens klimat? Är det klimatet några tusen år före den senaste istiden, då det tycks ha varit ett par grader varmare än nu, om temperaturindikatorerna från den tiden går att lita på. Nej, det kan inte vara det perfekta klimatet. Det anses ju oönskat nu att världen blir varmare, så det perfekta klimatet måste innebära temperatur som endera är lika med dagens, eller lägre.

Hur ska vi kunna bestämma ett perfekt klimat? Alla levande organismer föredrar ju olika klimat. Det perfekta klimatet för människan är snarare varmare än idag, om vi ska döma av historien. Det perfekta klimatet för isbjörnar påstås vara kallare än idag, även om de har överlevt ännu varmare tider i det förflutna.

Nej, jag finner det mycket osannolikt att det perfekta klimatet existerar. Men kanske det bara är uppvärmning som är dåligt? Kanske är nedkylning positivt? Men slutresultatet av en långvarig, global nedkylning skulle bli en ny istid. Vem, vid sina sinnens fulla bruk, skulle kunna påstå att en istid är bra?

Å andra sidan skulle den slutliga följden av en ständigt pågående global uppvärmning så småningom bli att världshaven kokar bort och att allt liv, utom kanske en del exotiska mikrober i Jordens inre, dör ut. Till skillnad mot istider, vet vi att det aldrig har hänt. Har det inte hänt, så beror det sannolikt på att det inte kan hända. Det har funnits tillfällen i Jordens historia då det borde ha hänt, om det alls vore möjligt. Jorden kan inte bli en ny Venus, en överhettad planet med alltför stor växthuseffekt. I alla fall kan det inte hända så länge Solen lyser så pass svagt som nu.

Men nu vet jag. Alltför mycket uppvärmning är inte bra, och alltför mycket nedkylning är inte bra. Klimatförändringar är alltså acceptabla, bara de inte går för långt. Det perfekta klimatet finns inte, men det perfekta klimatintervallet finns.

En slutsats är alltså att klimatförändringar inte alls alltid är något dåligt och oönskat. Ser vi på den klimathistoria som är känd, främst från indikatorer av olika slag, är klimatförändringar något naturligt och alltid förekommande. En annan slutsats är att för mycket klimatförändringar i en riktning är dåligt. Förmodligen är det också så att för snabba klimatförändringar är dåligt. Ju långsammare det går, desto större chans har ju levande organismer att anpassa sig.

Är då världen varmare än någonsin tidigare? Nej. Är klimatförändringarna snabbare än någonsin tidigare? Nej. Är världen ovanligt varm just nu? Knappast. Är klimatförändringarna ovanligt snabba just nu? Knappast.

Från vad vi vet om Jordens förflutna finns mycket liten anledning att vara orolig för att vi skulle befinna oss i någon onormal era just nu. Den oro som sprider sig över jordklotet kommer från förutsägelser från klimatmodeller, om vad som kommer att inträffa i framtiden. Och dessa är helt enkelt inte tillräckligt bra för att kunna göra dessa förutsägeler.


Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.