E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Hotar klimatförändringar att utrota massor av arter?

Det är en fråga som det inte går att svara ett enkelt ja eller nej på. Å ena sidan har arter dött ut tidigare till följd klimatförändringar, så det är helt rimligt att detta pågår nu också. Å andra sidan saknas det bevis för att några arter alls nyligen har blivit utrotade av klimatförändringar. Antagligen hotas en del arter av utrotning till följd av klimatförändringar, men det rör sig knappast om massor av arter.

Det är också värt att påpeka att en art måste vara mycket ung för att inte ha överlevt stora klimatförändringar redan. Den moderna människan är förmodligen en av de yngsta nu existerande däggdjursarterna och har ändå klarat av perioder av torka och översvämningar, för att inte tala om övergångar till och från istider. Isbjörnarna, som nu är i fokus för att de anses hotade av klimatförändringar, fanns långt innan det fanns människor, och har överlevt värmeperioder tidigare. Så varför skulle just denna vara förödande för dem? Ett annat exempel är koraller, som påstås vara hotade, trots att de utvecklades när världen var varmare än nu. En hel del av varningarna för att arter är hotade av klimatförändringar tycks helt enkelt sakna historiskt perspektiv.

Isbjörnar är för övrigt unika. För första gången har en art tagits upp på rödlistan över hotade arter utan att det finns några tecken på att den kraftigt har minskat i antal. Rödlistningen beror helt och hållet på spekulationer om vad som ska inträffa i framtiden, och på det faktum att det arktiska istäcket under sommaren de senaste decennierna har blivit allt mindre. Under sommaren, alltså. De övriga årstiderna tycks mer eller mindre opåverkade. Så om trenden fortsätter, är det några sommarmånader som isbjörnarna kanse kommer att uppleva problem. Klarar de sommaren, blir allt ungefär som vanligt resten av året. Alla som påstår att isbjörnar är akut hotade, borde kunna ge bra svar på två frågor:

1) Hur kunde isbjörnar överleva stora klimatförändringar i det förflutna? De har klarat istider och värmeperioder emellan dem.

2) Varför syns inte minsta tendens till att isbjörnarna håller på att minska kraftigt i antal?

Det har förekommit påstående om att arter nyligen har blivit.utrotade till följd av klimatförändringar, men en närmare titt på det hela visar att bevisen inte håller. Grodarter i Mellanamerika påstods i en undersökning ha blivit utrotade på grund av att uppvärmning har gjort det lättare för en sjukdom att spridas. Men är grodorna ens utrotade? De räknas som utrotade för att de inte har setts på länge. Det är bara det att inga forskare har varit där och tittat på länge, så egentligen vet inte ens om grodorna är utrotade.

En undersökning i Costa Rica påstods visa att minskat regn till följd av global uppvärmning hade lett till minskning av ett stort antal arter. En annan undersökning påstod dock att det minskande regnandet beror på avverkning av regnskogen i området, och inte på global uppvärmning. Så även om lokala klimatförändringar där har lett till minskning, men inte utrotning, av arter, så beror det tydligen inte på en ökande växthuseffekt.


Tillbaka till startsidan för min vetenskapsavdelning.