E-Post

 

www.lars-kamel.seHur är Lena Hartwig som kommunpolitiker?

Sensommaren 2003 var den politiska oppositionen i Uppsala kommun oroad av hur det stod till med ekonomin. Dessutom tyckte man att man fick för lite information från kommunledningen. Då gick oppositionens kommunalråd runt till tjänstemännen i stadshuset och frågade efter information om ekonomin. När Lena Hartwig fick höra detta, blev hon tydligen rasande. Hon skällde och bråkade och försökte förbjuda tjänstemännen att lämna ut sådan information. Nu är det bara det att informationen är offentlig och tjänstemännen får inte vägra att lämna ut den om någon frågar. Pampen Hartwig blev anmäld till justitiekanslern för sina försök att belägga tjänstemän med munkavle, men hur det gick med den anmälan vet jag inte.

Hösten 2003 var Lena Hartwig inbjuden till ett av de torgmöten som Aktionsgruppen Stoppa Musikens Hus höll i centrum och hon tackade ja att delta. Hon stod och lyssnade, till synes intresserat, på de som talade vid mötet. När det så blev tillfälle för åhörare och mötesdeltagare att ställa frågor gick hon. Ja, du läste rätt. Hon gick och struntade i att besvara frågor om projekt Fulkolossen. När hon blev tillfrågad av reportrar efteråt sade hon att hon tackat ja till att lyssna på talarna under mötet. Hon påstod att hon inte hade fattat att det var meningen att det skulle vara en frågestund efteråt och inte hade märkt att någon hade försökt ställa frågor. Som en vanlig dödlig utan personlig erfarenhet av politik undrar jag ju om det inte borde vara självklart att om en ledande politiker ställer upp vid ett torgmöte så accepterar hon eller han också att besvara frågor?

Alla de nedskärningar som Uppsala kommun har gjort de senaste åren har naturligtvis lett till protester från dem som drabbas. Åtskilliga gånger har Lena Hartwig fått ta emot protestlistor. Ingen gång har det märkts något resultat av protesterna. Speciellt känsligt borde det ju vara när det rör sig om frågor som socialdemokraterna lovade i valrörelsen 2002 och som inte har blivit genomförda. (Alltså motsatsen till Fulkolossen som inte var en valfråga eftersom den presenterades strax efter valet, men ändå ska genomföras till varje pris, tydligen.) Ett typexempel är storleken på barngrupperna på dagis, som Uppsalas socialdemokrater lovade att minska. I stället har de ökat under de nästan två år som har gått sedan valet. På en interpellation från en centerpartisk kommunfullmäktigeledamot svarade Lena Hartwig att det skulle kosta 250 miljoner kronor att minska barngruppernas storlek till den nivå som Skolverket rekommenderar. Centerpartiet i Uppsala hävdar att detta är en fantastisiffra och att den verkliga kostnaden är bara cirka 13 miljoner kronor. Som stöd för det påståendet har Centerpartiet visat på siffror som kommunens byråkrati har tagit fram för Kommunstyrelsen räkning.

Med början i januari 2004 och i flera månader därefter hamnade orten Knutby på löpsedlar i Sverige och flera andra länder. En barnflicka dödade en pingspastors fru och försökte döda en granne till dem. Hon greps och förhördes och påstod då att det var pingspastorn som fick henne att göra det. Domarna föll i juli 2004 och Uppsala tingsrätt trodde på henne och dömde pastorn till livstids fängelse och barnflickan till rättspsyktriatrisk vård.
Knutby ligger några mil utanför Uppsala och tillhör Uppsala kommun. Det blev snabbt välkänt över hela Sverige att den lokala pingstförsamlingen där i det närmaste hade förvandlats till en sekt. Lika välkänt är det kanske inte att i efterdyningarna av dådet upptäcktes det att denna pingstförsamling hade infiltrerat Knutby skola genom att många av lärarna tillhörde församlingen. I denna skola pågick sedan många år saker som inte hör hemma i en modern svensk skola, till exempel aga mot eleverna.
Vad har nu detta med Lena Hartwig att göra? Jo, 1994-1998 var hon ordförande för det kommunala utskottet för grundskolan, alltså det utskott som har hand om tillsynen och skötseln av grundskolorna, som den i Knutby. Därefter var hon förste vice ordförande i såväl kommunalstyrelsen som i kommunalstyrelsens finansutskott (tillsammans med en rad andra uppdrag) fram till 2002. Som kommunalråd (dvs medlem i kommunstyrelsen) hade hon då bland annat ansvar för skolfrågor. Därefter tog hon över som ordförande i både kommunstyrelse och finansutskottet, vilket gör att hon är kommunens motsvarighet till statsminister. Är något fel i en eller flera skolor i Uppsala kommun, faller en stor del av ansvaret på henne. När hon ställdes till svars för missförhållandena i Knutby skola, efter att Skolverket hade utrett det hela, slog bara ifrån sig och sade att det nog inte var så allvarligt och hur som helst inte hennes fel. När en reporter från TT hörde av sig verkade hon förvånad och hennes första kommentar var: “Jaså. Jaha.” Hon påstod att kommunen sedan länge hade tagit tag i problemet. Enligt Skolverkets rapport, däremot, hade skolans rektor redan i augusti 2001 tagit kontakt med kommunen och han tyckte inte att han hade fått något stöd därifrån sedan dess. Lena Hartwig påstod också att hon hade fått uppfattningen att kommunen hade haft ögonen på problemet. Trots detta, och trots sin roll i kommunen, påstod hon också att hon inte hade haft en aning om att problemen fanns förrän under rapporteringen i efterdyningarna av mordet. Hon påstod dessutom att det politiska ansvaret låg på en lägre nivå än hennes egen.


Kontakta webmaster