E-Post


Kontakta webmaster


 

www.lars-kamel.se

Projekt Glad Stad

För några år sedan fick Uppsalas politiska majoritet för sig att staden behövde bli “gladare”. De startade då projekt Glad Stad, där ett antal politiker (och tjänstemän?) kunde ha lekstuga. Det största projektet i denna satsning var ett total ombyggnad av Stora torget. Man tog bort de träd som fanns där, för att få plats med större väderskydd för resenärer som väntar på bussen. En kandelaber, dvs en gammal och antik lyktstolpe, flyttades från Fyris torg och placerades mitt på Stora torget. Torget grävdes upp i omgångar och ny beläggning lades. De som ledde projekt Glad Stad ville absolut ha dyra granitplattor över hela torget. Nu är det så att torget också är ett viktigt nav för busstrafiken, och det går inte gärna att ändra på med tanke på hur Uppsalas gatunät ser ut. Innan omläggningen körde bussarna på kullerstenar, som är hållbara och väl beprövade som gatubeläggning, men inte lika fashionabla som granitplattor. Protester hördes från tjänstemän på gatukontoret. Granitplattor kanske inte är ett så bra underlag där tunga fordon ska köra. Politikerna i Glad Stad lyssnade inte.
En dag stod Stora torget klart, efter att arbetena hade tagit längre tid än beräknat och kostat mycket mer än väntat. Torget var helt täckt med grå granitplattor som politikerna ville. Kandelabern står där i mitten och tar upp plats. Nya, stora väderskydd i glas och metall finns för busspassagerna. Åtskilliga Uppsalabor undrade nog om det hade varit värt priset. Gjorde sig kandelabern inte bättre på Fyris torg? Såg inte Stora torget bättre ut med träd och mindre väderskydd? Och varför grå granitplattor överallt?
Det dröjde inte många dagar efter den ståtliga invigningen innan problemen visade sig. Granitplattorna höll mycket riktigt inte för bussarnas inbromsningar, accelerationer och svängar. De började spricka. Nödtorftiga försök gjordes att reparera dem, men snart tvingades man inse att granitplattor var ett lika olämpligt underlag som gatukontorets tjänstemän hade antytt. Plattorna på körfälten togs bort och kullerstenarna kom tillbaka. Så är det än i dag. Någonstans lagras granitplattorna som togs bort. Politikerna i Glad Stad, nu tack och lov avslutat, beslutade nämligen att granitplattorna ska läggas tillbaka den dag busstrafiken försvinner från Stora torget. Att den dagen ska komma så länge bussar finns, är synnerligen osannolikt.
Hur mycket projekt Glad Stad drog över budget minns jag inte. Säkerligen var det flera hundra procent och åtskilliga tiotals miljoner kronor. Några förhoppningar att en majoritet av Uppsalas politiker ska klara av ett stort byggprojekt har i alla fall inte jag.